คอนเสิร์ตประกอบการแสดง “จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน”

 

ชื่อกิจกรรม : คอนเสิร์ตประกอบการแสดง “จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน”

สถานที่ : หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์