คอนเสิร์ต The firebird

 

ชื่อกิจกรรม : คอนเสิร์ต The Firebird

สถานที่ : มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย :วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Stravinsky’s ground-breaking ballet catapulted the composer to international fame. Alfonso Scarano conducts The Firebird, spirited music that mixes the vitality of Russian folk music with Stravinsky’s imaginative instrumentation and fierce rhythmic energy. Also featured on the program are Stravinsky’s Pulcinella Suite and Ugoletti’s Bass Clarinet concerto performed by Dutch bass clarinetist Henri Bok.

 

Concerts:

 

11 March 2016 / 7.00 p.m. / PMH (Pre-Concert Talk 6.15 p.m.)

12 March 2016 / 4.00 p.m. / PMH (Pre-Concert Talk 3.15 p.m.)

Conductor: Alfonso Scarano

 

Soloist: Henri Bok, Bass Clarinet

 

Program:

Arr. by Pateep Suphanrojn: Khamen Puang

Paolo Ugoletti: Concerto per Clarinetto basso e orchestra (premiere)

Arr. by Pateep Suphanrojn: Khon Dee

Arr. by Pateep Suphanrojn: Nok Khamin

Igor Stravinsky: Pulcinella Suite

Igor Stravinsky: Firebird Suite                                                                                                 

Tickets Price: 500, 300 Baht (100 Baht for students up to bachelor’s degree)

For ticket reservations: please call 02-849-6565/6, Ext. 6603, 6609 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

or visit www.thaiticketmajor.com / Call Center 02-262-3456

Salaya Link shuttle bus available at BTS Bang Wa Station: http://www.music.mahidol.ac.th/salayalink/

https://www.thailandphil.com/events/the-firebird-11-mar-2016/