การจัดแสดงนิทรรศการในงานหนังสือ

นิทรรศการ "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"

ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559

เวลา 10.00 - 21.00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์