หนังสือที่คนอื่นเขียนถึงอาจารย์ป๋วย

 

 ชีวประวัติ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ฉบับย่อ) โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

ดอกหญ้าเหนือผืนดิน ชมัยภร แสงกระจ่าง


วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  โดย วิทยากร เชียงกูล

ครูสุดบูชา