หนังสือสำหรับเด็ก 

 

นกพิราบผู้เสียสละ

ครูใหญ่ ป ปลา

งูใหญ่ ผู้ซื่อสัตย์