งานอภิปรายและเสวนาอื่นๆ

  

งาน 97 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์
งาน 98 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหกรรมกอบกู้สุจริต ความรับผิดชอบทางจริยธรรมเป็นความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ
37 ปี 6 ตุลาคม
รำลึก 14 ปี แห่งการจากไปของอาจารย์ป๋วย
การมอบรางวัลสันติประชาธรรม
Governor’s talk “จดหมายจากใจถึงอาจารย์ป๋วย”
• สัมมนาประจำปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 38 “เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจ สังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย”
กำหนดการงานเสวนาและบรรยาย บวชต้นไม้
งานเสวนาชุดวัฒนธรรมจีน รำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย ครั้งที่ 1 เรื่อง “ความเข้าใจในเรื่องชง แก้ชง และพิชิตชง”
การประกวดบทความในระดับปริญญาตรี  “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 2559” ในรอบคัดเลือกและการประกวดนโยบายสาธารณะในรอบตัดสิน
งานเสวนารำลึกถึงอาจารย์ป๋วย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกลุ่มพินยาต้า (Pinata)
งานเปิดตัวหนังสือชุด เมืองไทยกับอาจารย์ป๋วย 
ป๋วย อึ้งภากรณ์กับไทย 2025
งานอื่นๆ