ปาฐกถาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

  
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 1 “การพัฒนาที่ยั่งยืน:จากแนวคิดอาจารย์ป๋วย สู่ประสบการณ์ภาคธุรกิจ”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 2 “กำเนิดและอวสานของเศรษฐศาสตร์การเมือง: จากสหรัฐฯถึงสยามไทย”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 3 "สิ่งแวดล้อมไทยกับการกระจายอำนาจ"
• 
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 4 "การเมืองภาคประชาชน ประชาธิปไตย และทางเลือกของการพัฒนา: บทเรียนจากวิกฤตการเมืองไทยในห้วงหนึ่งทศวรรษ"
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 5 “จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างไรดี?”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 6 “การศึกษากับยาพิษแฝง”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 7 “ปฏิทินแห่งความรื่นรมย์: ชีวิตทางวัฒนธรรมของป๋วย อึ๊งภากรณ์”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 8 “รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 9 “ความเปลี่ยนแปลงในชนบท: การเคลื่อนเข้าสู่ประชาธิปไตย”
ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย ครั้งที่ 10 “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์”