ป๋วยร่วมงานประชุมในต่างประเทศ

ป๋วยร่วมงานประชุมในต่างประเทศ

ป๋วยร่วมงานประชุมในต่างประเทศ

ให้สัมภาษณ์บีบีซีที่อังกฤษ

ให้สัมภาษณ์บีบีซีที่อังกฤษ

ระหว่างเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยพรินสตัน สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2514

กับวังบางขุนพรหม

ร่วมวงดนตรีไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 13 สิงหาคม 2514

ร่วมวงดนตรีไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 13 สิงหาคม 2514

เลี้ยงอำลาพนักงาน ธปท. 16 สิงหาคม 2514

เลี้ยงอำลาพนักงาน ธปท. 16 สิงหาคม 2515

เลี้ยงอำลาพนักงาน ธปท. 16 สิงหาคม 2516

เลี้ยงอำลาพนักงาน ธปท. 16 สิงหาคม 2517

เลี้ยงอำลาพนักงาน ธปท. 16 สิงหาคม 2518

เลี้ยงอำลาพนักงาน ธปท. 16 สิงหาคม 2519

ดำรง วงศ์อุปราช นำชมนิทรรศการภาพเขียน มิถุนายน 2517

กับคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร

เข้าพบประธานาธิบดีมาร์กอส ในโอกาสรับรางวัลแมกไซไซ พ.ศ. 2508

ส่งมอบงานให้กับพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนต่อมา

ป๋วยกับเพื่อนร่วมงานในวันอำลาผู้ว่าการฯ

ร่วมประชุมผู้ว่าการธนาคารกลาง ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) ที่ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2510

ร่วมประชุมผู้ว่าการธนาคารกลาง ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) ที่ประเทศอินโดนิเซีย พ.ศ. 2512

กับประธานาธิบดีนิกสินแห่งสหรัฐอเมริกา

ร่วมประชุมผู้ว่าการธนาคารกลาง ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACEN) ที่ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2510

ป๋วยต้อนรับนายธนาคารพาณิชย์ ที่ 2 จากขวาคือนายชิน โสภณพนิช

ผู้ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย จากซ้ายไปขวา: พลโทเจียม ญาโณไทย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เล้ง ศรีสมวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ม.ล.เดช สนิทวงศ์ เกษม ศรีพยัคฆ์ ม.ร.ว.ขจิต เกษมสันต์

ป๋วยกับตำหนักวังบางขุนพรหม