ภาพถ่ายล้อเลียนในหนังสือพิมพ์ดาวสยามช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา 19

หนังสือพิมพ์ดาวสยามหลังเหตุ 6 ตุลา 19 ที่เป็นกระบอกเสียงในการใส่ร้ายป๋วยและนักศึกษา

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ลงมาห้ามนักศึกษาให้เลิกชุมนุมประท้วงที่บริเวณลานโพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลา 19

ป๋วยลงมาห้ามนักศึกษาให้เลิกชุมนุมประท้วงที่บริเวณลานโพ คณะศิลปศาสตร์ ก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519

ป๋วยลงมาห้ามนักศึกษาให้เลิกชุมนุมประท้วงที่บริเวณลานโพ คณะศิลปศาสตร์ ก่อนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519