นิทรรศการจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559
เวลา 10.00 - 21.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพถ่ายบรรยากาศงาน

 

 

คลิปวิดีโอ