ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ท่านผู้ว่าการป๋วย

12 ปี 2 เดือน 4 วัน ในตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.