บทวิเคราะห์

 

วิเคราะห์บทบาทและงานเขียน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สาระสังเขป ผลงานของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ไทย

อาจารย์ป๋วย คุณครูนักบริหาร

ยอดคนร่วมสมัย

 

อ่านป๋วย

ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย

วิเคราะห์บทบาทและงานเขียนอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาจารย์ป๋วยกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย