มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปรีดี ป๋วย กับธรรมศาสตร์และการเมือง

อาจารย์ป๋วยกับธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง

ทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์