คำไว้อาลัย

เต็ม สุวิกรม
เล็ก ตันเต็มทรัพย์
ละม้าย ดุริยางกูร
มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เกษม ล่ำซำ
เจือ ฉั่วประยูร
• ส้อย ทัพพันธุ์
หลวงชำนาญอักษร
เกษม ศรีพยัคฆ์
สิริ ปกาสิต
ดิเรก ชัยนาม
พระยาศรีวิสารวาจา
ฟ.ฮีแลร์
สาคร เอมโอชะ
ประสิทธิ์ พุ่มชูศรี
เจริญ เกิดมณี
เทพ เสมถิติ
พล.ต.อ.อดุล อดุลเดชจรัส
เทียนไล้ ใหญ่กว่าวงษ์
ม.จ.สิทธิพร กฤดากร
สตางค์ มงคลสุข
กำพล อิงคภากร
สมบูรณ์ เหล่าวาณิช
พร้อม วัชระคุปต์
ขำ พงศ์หิรัญ
ปิ่น กลัมพะวนิช
ฮูแบร์โต
สันธนา เทพวัชรานนท์
คุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร
บุญหลง สายศร
ผิว พูสวัสดิ์
พ.ต. ม.จ.ลักษณเลิศ ชยางกูร
• ประทีป สนธิสุวรรณ
• ปรีดี พนมยงค์